Baggrundsartikler

Oldtidens matematik og filosofi

Geometri og grundlag

Aksiomatiske systemer

De humanistiske matematikfilosofier

Sandhed og erkendelse (ikke særlig gennemarbejdet kladde)

Realisme og strukturalisme (ikke særlig gennemarbejdet kladde)

Baggrundsartiklerne er afleveringsopgaver fra kurset Matematikkens filosofi, som er en del af uddannelsen til Cand. pæd. med særlig henblik på matematikkens didaktik på DPU.

Artiklerne er skrevet i PDF-format. For at læse dem, skal du have Acrobat Reader på din PC. Hvis ikke du allerede har det, kan det downloades gratis fra

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html