Velkommen

Reformen i matematikundervisningenNY

Den franske skole inden for Matematikkens didaktik

Hvad er matematikfilosofi?

Hjemmesidens opbygning

Matematik og filosofi

Matematikfilosofi og didaktik 

Matematikfilosofi i gymnasiet?

Matematik i oldtiden

Fra Euklid til Hilbert 

Den deduktive metode

Grundlagskrisen

Grundlagsfilosofierne

Gödels ufuldstændighedssætninger

Terese Nielsens Ph. D.

Sandhed og erkendelse

Realisme og strukturalisme

De humanistiske matematikfilosofier

Baggrundsartikler

Litteratur

Personregister

Links

Ordliste

Oplæg om matematik og filosofi 23/10 2003

Om hjemmesiden