Litteratur

For begyndere

Niss, Mogens red. (2001): Matematikken og Verden, Fremad.

Hersh, Reuben (1998): What is Mathematics, Really?, Vintage.

Eves, Howard (1997): Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics, 3. ed., Dover.

Bunch, Bryan (1997): Mathematical Fallacies and Paradoxes, Dover. 

(Lidt mere "morsom matematik"-agtig end de andre litteraturforslag. Til gengæld forholdsvis let at gå til og billig). 

Udvalgte (yderst læseværdige) artikler fra Matildes arkiv.

Terese Nielsen anbefaler:

James Robert Brown (1999): Philosophy of Mathematics, Routledge. 

Stewart Shapiro (2000): Thinking about Mathematics, Oxford University Press. 

Begge er introduktioner, Browns mest i betydningen "appetitvækker" (sjove eksempler og interessante problemer), mens Shapiro mere er en lærebog med historisk gennemgang af de klassiske -ismer osv.

For viderekomne

Benacerraf, Paul; Putnam, Hilary (red.) (1983): Philosophy of Mathematics : Selected Readings. 2. udg., Cambridge University Press. 

(Indeholder blandt andet de to centrale artikler  Mathematical Truth og What Numbers Could Not Be af Benacerraf).

Hart, W.D.(red.) (1996): The Philosophy of Mathematics, Oxford University Press.

Endvidere henvises til litteraturlisterne i baggrundsartiklerne.