Litteraturliste

For begyndere

Niss, Mogens red. (2001): Matematikken og Verden, Fremad.

Hersh, Reuben (1998): What is Mathematics, Really?, Vintage.

Morsom og velskrevet partsindlæg fra en glødende socialkonstruktivist. Medrivende og let læselig. Glimrende og overskuelig gennemgang af (matematik)filosofihistorien.

Eves, Howard (1997): Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics, 3. ed., Dover.

Bunch, Bryan (1997): Mathematical Fallacies and Paradoxes, Dover. 

Lidt mere "morsom matematik"-agtig end de andre litteraturforslag. Til gengæld forholdsvis let at gå til og billig. 

Carstenden, Jens og Jensen, Sven Toft (red.) (1995): Matematiske Essays, Matematiklærerforeningen.

Indeholder Vagn Lundsgaard Hansens fremragende artikel om Poincarés model for den ikke-euklidiske geometri.

Christoffersen, Torben og Clausen, Flemming (red.) (1992), Udsagn - en mosaik om matematik, Matematikklærerforeningen.

Laursen, Kjeld Bagger og Vagner, Søren (1995), Søren: Børge Jessen. Matematiker - pædagog, Matematiklærerforeningen.  

For viderekomne

Benacerraf, Paul; Putnam, Hilary (red.) (1983): Philosophy of Mathematics : Selected Readings. 2. udg., Cambridge University Press.

Indeholder blandt andet de to centrale artikler  Mathematical Truth og What Numbers Could Not Be af Benacerraf.

Hart, W.D.(red.) (1996): The Philosophy of Mathematics, Oxford University Press.

Endvidere henvises til litteraturlisten på min hjemmeside.

PS! Selv om den falder uden for emnet, vil jeg gerne gøre reklame for For All Practical Purposes - Mathematical Literacy in Todays World .  Det er en fremragende bog som inspirationskilde til projektarbejde i matematik. Læs om bogen på www.whfreeman.com/math!