Matematik filosofihistorisk lynkursus

Vi starter med babylonerne og ægypterne, som ikke følte nogen trang til at bevise de resultater, de anvendte. Men det fremgår af kilderne, at de opfattede de gennemregnede eksempler på lertavler og papyrus som eksempler på en generel metode.

Grækerne finder på sporten med beviser. Hvorfor mon? Blev de rystet i deres grundvold af -katastrofen?                                                                 

- 500 Pythagoras

     -        Alt er tal

-         Sjælen er udødelig

-         Spis aldrig bønner.

 - 400 Platon  

-         Kun adgang for dem, der har tjek på geometrien

-         Ingen ontologiske problemer

-         Genial enkel læringsteori  

- 350 Aristoteles  

-         Den aksiomatiske metode  

- 300 Euklid  

-         Elementerne  

1637 René Descartes  

-         Privatisering af viden

-         Genforening af geometri og aritmetik  

1850-1900  

-         Gud dør

-         Euklids geometri får konkurrence

-         De reelle tal får konkurrence

-         Mængdelæren fører til paradokser

-     Matematikken mister sin uskyld

1900 Hilbert

1931 Gödel

1963 Lakatos

1973 Benacerraf