Matematikfilosofi og didaktik 

På Paul Ernests hjemmeside findes det spændende onlinetidsskrift Philosophy of Mathematics Education Journal, der som navnet antyder har fokus på didaktikken. Det er en af de kilder, jeg har ønsket at udsprede kendskabet til med denne hjemmeside. 

Nu vi er ved didaktikken, vil jeg gøre reklame for Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik. På DCN's hjemmeside kan man blandt andet finde den spændende bog  Fra forstandens slibesten til borgerens værktøj -  om regning og matematik i folkets skole 1739-1958. Tjek DCN

Uddannelsesstyrelsens temahæfte Kompetencer og matematiklæring falder måske uden for hovedemnet for denne hjemmeside. Men man kunne spørge sig selv, hvilken matematikfilosofi, der ligger bag.

Jeg vil benytte lejligheden til at lufte mine ambivalente følelser over for de socialkonstruktivistiske strømninger, som Paul Ernest er eksponent for. 

På den ene side, er synspunktet, at matematik er en menneskelig konstruktion, indlysende rigtigt. På den anden side: Det er der jo så meget andet, der er, så hvad er det, der gør matematik til noget særligt?

Tag for eksempel Lakatos' fallibilisme. Menneskelige konstruktioner er erfaringsmæssigt ikke fuldkomne. Når man først har erkendt, at matematikken ikke er ufejlbarlig og uforanderlig, er det store spørgsmål: Hvorfor virker det sådan alligevel? 

Det er ikke socialkonstruktivismen og fallibillismen, jeg opponerer imod - de hører med til et nuanceret billede af matematikken. De er bare ikke hele sandheden. 

Tillad mig et hjertesuk. Det er fint nok at fokusere på, at læring finder sted i individet ved afprøvning, forkastning og forbedring af hypoteser. Men ikke alle hypoteser er lige relevante at få afprøvet, og hvis resultatet af opgøret med "tankpasserpædagogikken" er, at eleverne ikke får lejlighed til at afprøve de relevante hypoteser om multiplikation og division, så de ikke er i stand til at håndtere centrale dele af det matematiske register, så er der noget alvorligt galt.

Læs den spændende artikel om denne problemstilling (blandt andet): On reform movement and the limits of mathematical discourse af Anna Sfard.  

Man kan være uenig i mit synspunkt, at den socialkonstruktivistiske bølge har haft for stor indflydelse på matematikundervisningen. Fint nok. Min hovedpointe bag hjemmesiden er, at didaktik og filosofi skal stemme overens. En større bevidsthed om den underliggende filosofi ved ens egen praksis vil nok ikke skade.