Personregister

Aristoteles* (384-322) Elev af Platon. Den første til at beskrive de logiske slutningsregler, som vi kender dem i dag, og den aksiomatiske metode. Læs mere om Aristoteles' logik

Benacerraf, Paul (19xx- ) Læs interview! 

Bolyai, János* (1802-1860) Den ikke-euklidiske geometris fader. Deler faderskabet med Nicolai Lobachevski.

Descartes, René* (1596-1650). Den analytiske geometris fader. Deler faderskabet med Pierre de Fermat.

Ernest, Paul En af socialkonstruktivismens bannerførere. 

Euklid* (325-265). Geometriens grand old man.

Fermat, Pierre de* (1596-1650). Den analytiske geometris fader. Deler faderskabet med René Descartes.

Frege, Gottlob* (1848-1925). Læs også  Frege, Gottlob og Freges grundlag for matematikken.

Gödel, Kurt* (1906-1978) gav med med sine ufuldstændighedssætninger fra 1931 nådesstødet til Hilberts formalisme. Kurt Gödel beviste, at der i et hvilket som helst aksiomatisk system, der omfatter de naturlige tal, vil være sætninger, der hverken kan bevises eller modbevises. En af de sætninger, der hverken kan bevises eller modbevises, er påstanden om, at systemet er konsistent.

Hilbert, David* (1862-1943). Foregangsmand inden for for formalismen. 

Lakatos, Imre* (1922-1974). Den store pioner inden for humanistisk matematikfilosofi. Han vender kikkerten mod, hvordan matematikken rent faktisk udøves. Hans historiske rekonstruktioner berettiger dog ikke den afgudsdyrkelse, han har været genstand for, se baggrundsartiklen om De humanistiske matematikfilosofier

Lobachevsky, Nikolai* (1792-1856) Den ikke-euklidiske geometris fader. Deler faderskabet med Janos Bolyai.

Maddy, Penelope Mængdeteoretisk realist. Følger i Gödels matematikfilosofiske fodspor, idet hun giver Gödels tanker om matematisk intuition en perceptionspsykologisk fortolkning. 

Platon* (427-347) Det hele startede med Platon. Han introducerede ordet matematik i den betydning, vi kender i dag. 

Poincaré, J Henri* (1854-1912). Medtaget i denne sammenhæng på grund af sin model for den ikke-euklidisk geometri

Proclus, Diadochus* (411-485). Hovedkilden til vort kendskab til Euklid. Bemærk den store tidsforskel.

Quine, Willard Van* (1918-2000).  Quines (søns) hjemmeside

Russel, Bertrand* (1872-1970). Se også Russell, Bertrand og Russell's paradoks

Wittgenstein, Ludwig* (1889-1951). Sprogfilosoffen par excellence. Opfatter matematikken som et sprog(spil).

 

* links til Mac Tutor History of Mathematics, hvor biografier for matematikere, der ikke er nævnt, sandsynligvis kan findes.