Terese Nielsens ph.d.

Terese Nielsen forsvarede den 13. maj 2003 sin sin ph.d. afhandling  Arguments for Realism in Mathematics: From Gödel to Indispensability i matematikkens filosofi. 

Afhandlingen handler om moderne matematisk realisme. Den kan downloades her! Det er en spændende, men omfattende sag (på engelsk). 

Måske er nogle af Tereses forstudier lettere tilgængelige. I artiklen Matematisk realisme, “indispensability” og objekt- og vidensbegreber behandler Terese indispensability-argumentet for realisme (matematikkens objekter er virkelige, fordi de er en forudsætning for at beskrive den fysiske verden). Læs også Gödel og Matematikkens filosofi.