Projektarbejde med geometriske emner

Spørgsmål, der kunne undersøges:

-  Hvor stammer den deduktive metode fra? Hvorfor blev den udviklet?

-   Euklids geometri – hvordan er den skruet sammen? 

-  Parallelaksiomets historie og (matematik)filosofiske betydning, herunder beviser for Guds eksistens.

-  Ikke-euklidisk geometri Linket fører til en Java-applet, som illustrerer Poincarrés model for den ikke-euklidiske geometri, med tilhørende opgaver.

-  Hvor kommer den analytiske geometri fra? Matematikfilosofisk betydning?         Déscartes’ La Géometrie kan downloades fra nettet. Begyndelsen endda i interaktiv version. (Kilderne kræver gode franskkundskaber!)

-  Hilberts model for den ikke-euklidiske geometri

Ovenstående emner kan indgå i et  projektarbejde (eller traditionelt gruppearbejde, hvor eleverne vælger forud fastlagte emner efter introduktion af læreren).

Projektarbejdet vil kræve betydelig modenhed af eleverne og skal nok alene af den grund placeres som valgfrit emne i 3.g på det treårige forløb til højt niveau. Eleverne kunne trække på oldtidskundskab og religion.